INFORMARE

Pentru actualizarea informațiilor proiect oct 2023

Proiectul Închiderea centrului de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui centru de zi pentru copii în comuna Râfov, finanțat în cadrul apelului de proiecte POR 2020/8/8.1/8.3/C – Grup vulnerabil copii, apelul 3, urmărește construirea a două case de tip familial (cu o capacitate de 12 copii/casă) și a unui centru de zi care acordă servicii de îngrijire prin terapii adecvate de recuperare/reabilitare, educație şi activități recreative copiilor cu dizabilități, în scopul dezinstituționalizării copiilor/tinerilor ocrotiți în prezent în centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Sf. Andrei” Ploiești, singurul centru care oferă servicii de tip rezidențial acestei categorii de beneficiari din județul Prahova.

 

Conform actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare:

                                                            Valoare totală proiect = 15.986.195,52 lei (cu TVA), din care valoare eligibilă: 7.034.256,81 lei, compusă din:

  •  §  5.471.246,20 lei valoare eligibilă pentru lucrări, echipamente și cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații;
  •     §  999.361,95 lei pentru achiziția dotărilor
  •   § 563.548,66 lei cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații

           Achiziția lucrărilor de construcții (cu valoare totală estimată de 10.532.329,43 lei fără TVA) a fost finalizată oferta câștigătoare fiind a SC ACS New Antreprenor Construct S.R.L., cu valoarea de 10.230.100,50 lei fără TVA).

                                                                                  Luni 09.10.2023 s-a dat ordinul de începere al lucrărilor și s-a făcut predarea amplasamentului.

Achiziții încheiate până la această dată:

Tipul achiziției

Valoarea estimată

CF

Valoarea

contractată

Furnizor
Achiziție servicii proiectare (tema proiectare, SF/DALI)40.579,00 lei cu TVA40.579,00 lei cu TVA

SC VIA PRO IT Consulting SRL

Achiziție servicii proiectare (PT/DE/DTAC) și asist. tehn.85.680,00 lei cu TVA85.680,00 lei cu TVASC Bogdan Radu Arhitectură   SRL
Achiziție servicii verificare PT și documentații emise de proiectant8.925,00 lei cu TVA8.925,00 lei cu TVASC Archipro Development SRL
Achiziție servicii consultanță de management și financiară14.875,00 lei cu TVA14.280 lei cu TVASC Romcontexpert SRL
Achiziție servicii dirigenție de șantier39.270,00 lei cu TVA26.600  leiSC Ca-Se CONS INTERNATIONAL SRL
Achiziție servicii de publicitate și informare19.992,00 lei cu TVA15.053,50 lei cu TVASC Jauco Consulting SRL
Achiziție servicii de audit financiar21.420,00 lei cu TVAÎn desfășurare
Achiziție  furnizare dotări999.361,95 lei cu TVAÎn grafic
Achiziție execuție lucrări12.533.472,02 lei cu TVA12.173.819,60 lei cu TVASC ACS NEW ANTREPRENOR CONSTRUCT SRL
Achiziție cheltuieli diverse și neprevăzute1.277.540,74 lei cu TVAÎn grafic
Comisioane, cote, taxe103,504.73 leiÎn grafic

 

 

Skip to content